Tag: pripovedanje

Storytelling u nastavi

Image courtesy of ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net
Image courtesy of ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net

Storytelling je najstarija forma obrazovanja. Narodi širom sveta pričali su priče mlađim generacijama težeći da kroz priče prenesu određenja verovanja, tradiciju i kulturu. Zašto su to radili? Zato što je u osnovi svake priče pouka i poruka koja nas čini ljudima. Svako od nas ima i stvara svoju priču koju želi da podeli sa drugima. (more…)

Kako ispričati dobru priču?

Pojam pričanja priča, pripovedanja ili storytelling se vezuje za različite sadržaje u čijem središtu bi trebala da bude prava, jedinstvena i pogodna priča. Ako želite na profesionalan način da predstavite vašu priču, morate znati koje elemente ona treba da ispuni, osim prenošenja poruke, kako bi bila uspešna. Uspešnu komercijalnu priču čine sledeći elementi: drama, prisnost, jednostavnost, udubljivanje u priču, povezivanje, posredovanje i kredibilitet pripovedača. (more…)