Tag: marketing

Kako dopreti do publike u moru informacija?

Kako dopreti do publike u moru informacija?
Kako dopreti do publike u moru informacija?

Potrošači okreću leđa klasičnom svetu marketinga. Jedan od dokaza je taj što kada krene blok sa reklamama često prebacujemo kanal na TV-u, čitajući štampu ili magazine prelećemo preko stranica koje sadrže reklame i ignorišemo ih, kao što na internetu ignorišemo banere. Tradicionalni marketing, svakom sekundom vremena, postaje manje efikasan i efektivan. Šta uraditi da bi se postojeća situacija popravila? Potrebno je okrenuti se content marketingu. Ideja i svrha content marketinga je da privuče i zadrži kupce doslednim kreiranjem vrednog i relevantnog sadržaja u nameri da se utiče na promenu ili poboljšanje ponašanja potrošača. (more…)

Moć priče

greg-power-the-power-of-storyPriče i pričanje su stari koliko i sama civilizacija. Čovek je od davnina pokušavao da shvati, objasni i prihvati svet koji ga okružuje. Pripovedanje priča (storytelling) je umetnost i moćna tehnika koja nam omogućava da se povežemo sa različitim kulturama, društvom, svetom… Crteži u pećinama su pre nastanka pisma bili način prenošenja iskustva. Usmena predanja (mitovi i legende) su omogućavala očuvanje kultura. Od malih nogu živimo sa pričama. Prvo nam roditelji čitaju priče pred spavanje, a zatim nas u školi kroz različite priče uče da čitamo i pišemo. Jednostavno, priče su svuda oko nas. (more…)