ogivlymatherAndrea McNichol, svetski ekspert u analizi rukopisa – grafolog, objasnila je značenje naših žvrljotina koje najčešće stvaramo slušajući dosadno predavanje, tokom razgovora telefonom, kad treba da učimo, ali nam koncentracija nije na zavidnom nivou tj. misli su nam ko zna gde…

Svaka žvrljotina je odraz našeg trenutnog mentalnog stanja i svaka od njih priča sopstvenu priču. U nastavku su izložena značenja pojedinih žvrljotina. (more…)