greg-power-the-power-of-storyPriče i pričanje su stari koliko i sama civilizacija. Čovek je od davnina pokušavao da shvati, objasni i prihvati svet koji ga okružuje. Pripovedanje priča (storytelling) je umetnost i moćna tehnika koja nam omogućava da se povežemo sa različitim kulturama, društvom, svetom… Crteži u pećinama su pre nastanka pisma bili način prenošenja iskustva. Usmena predanja (mitovi i legende) su omogućavala očuvanje kultura. Od malih nogu živimo sa pričama. Prvo nam roditelji čitaju priče pred spavanje, a zatim nas u školi kroz različite priče uče da čitamo i pišemo. Jednostavno, priče su svuda oko nas. (more…)